Ngôn ngữ kiến trúc tại nhà xinh hà tĩnh

Trong một xã hội công nghiệp hiện đại, một thế giới phẳng, toàn cầu hoá thì tính bình đẳng nam nữ cũng thể hiện trong kiến trúc. Nhưng một ngôi nhà, đó là một không gian sống, không chỉ là vấn đề đường thẳng hay đường cong của kiến trúc. Có nữ tính hay không – điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như sự hài hòa với thiên nhiên, môi trường; cách tổ chức không gian; bố trí và trang trí nội thất…

——————————————
Công ty CP tư vấn kiến trúc & xây dựng Nhà Xinh
Số 72 A – Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0988 656 940/ 0919 992 922
Gmail: nhaxinhhatinh.vn@gmail.com
website: nhaxinhhatinh.vn
Nhà Xinh Hà Tĩnh