THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: CHỊ DIỆP
Năm hoàn thành: 2015
Diện tích: 420 M2
Địa chỉ: Ngã 3 Việt Lào - thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Thư viện ảnh công trình