THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: ANH CHIẾN
Năm hoàn thành: 2013
Diện tích: 195 M2
Địa chỉ: TP HỒ CHÍ MINH

Thư viện ảnh công trình