THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: ANH THÁI
Năm hoàn thành: 2015
Diện tích: 115 M2
Địa chỉ: phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh

Thư viện ảnh công trình