THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: SĂM LỐP TRỌNG NGHĨA
Năm hoàn thành: 2014
Diện tích: 240 M2
Địa chỉ: Đường Hàm Nghi - phường Hà HuyTập - TP Hà Tĩnh

Thư viện ảnh công trình