THÔNG TIN DỰ ÁN

Mã số:
Chủ đầu tư: ANH KIỀN
Năm hoàn thành: 2015
Diện tích: 200M2 M2
Địa chỉ: phường Đại Nài - TP Hà Tĩnh

Thư viện ảnh công trình